Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie

12 maj 2019

Bilans str. 2BilansRachunek zysków i stratZestawienie zmian

14 wrzesień 2018

Otwórz załącznik…

13 lipiec 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – otwórz.

7 lipiec 2018

ogłoszenie

28 czerwiec 2018

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 2018

16 sierpień 2017

Ogłoszenie o wyborze oferty 1

Ogłoszenie o wyborze oferty 2

3 sierpień 2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie na zakup i dostawę artykułów spożywczych.

[PDF] [DOCX]

17 sierpień 2016

Dokumenty do pobrania

5 sierpień 2016

Dokumenty do pobrania